Strefy tematyczne

SALON TECHNIKI LEŚNEJ – nowość

przestrzeń dedykowana producentom technologi do pielęgnacji i gospodarowania terenami leśnymi. Sektor pozyskiwania, transportu i obróbki drewna.

SALON ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci środków do produkcji rolnej. To tutaj będzie można zobaczyć nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiał siewny oraz ofertę firm z zakresu hodowli zwierząt

SALON USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

szeroka gama usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, przegląd ofert instytucji finansujących agrobiznes i specjalizujących się w logistyce

SALON NARZĘDZI I CZĘŚCI ZAMINENNYCH – nowość

salon dedykowany szerokiej gamie części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych jak również narzędziom wykorzystywanym w gospodarstwach rolnych

SALON START-UP – nowość

salon dedykowany startupom rozwijającym technologie dla szeroko pojętego sektora agro, w tym m.in z obszaru automatyzacji rolnictwa, weterynarii, rolnictwa precyzyjnego i wertykalnego, środków ochrony roślin czy przetwórstwa żywności.

SALON TECHNIKI ROLNICZEJ

największy sektor targów prezentujący maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej. To tutaj znajdą się rozwiązania dla rolnictwa liderów branży