Skontaktuj się z nami,
aby uzyskać więcej informacji

Dla wystawców

Magda Kulczykowska
Project Manager

m.kulczykowska@warsawexpo.eu
+48 517 137 874

Dla wystawców

Bartłomiej Konarski
Project Manager

b.konarski@warsawexpo.eu
+48 517 137 405

Dla mediów

Katarzyna Matera
Marketing Manager

k.matera@warsawexpo.eu
+48 518 739 409