Konferencje i warsztaty

Termin: 1 lutego 2019r. godz. 15.30 – 16.30
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: Podczas dyskusji panelowej przewiduje się przedstawienie zagadnień związanych z:
– nowymi technologiami dotyczącymi rolniczego zagospodarowania nawozów naturalnych,
– innowacyjnymi technologiami przetwarzania i przygotowywania nawozów płynnych do użycia – zakwaszanie, separacji suszenia,
– technologiami przygotowywania nawozów stałych – granulacji, kompostowania, fermentowania.
Ograniczenie strat azotu w produkcji rolniczej dotyczy prawidłowego wykorzystania nawozów naturalnych do nawożenia roślin uprawnych, terminowego ich aplikowania, dawkowania według zasad obowiązujących w Programie działań oraz technologią uprawy.
Kolejny problem związany z azotem pochodzącym ze źródeł rolniczych stanowi zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami azotanowymi spowodowany między innymi niewłaściwym gospodarowaniem nawozami naturalnymi produkowanymi w gospodarstwach rolnych. W zależności od potencjalnego zagrożenia, obowiązki właścicieli gospodarstw rosną wraz z poziomem intensywności i wielkości produkcji. Jednak zgodnie z ustawą Prawo Wodne wszystkie podmioty prowadzące „Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy” mają prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Weź udział i dowiedź się więcej na temat nowych wymogów i kar.

Moderatorem panelu będzie dr. hab. Jacek Walczak, profesor Instytutu Zootechniki PIB w Balicach. Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki. Członek roboczych zespołów MRiRW ds. Ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego oraz grupy roboczej MRiRW ds. aktualizacji wskaźników emisji amoniaku.
Uczestnicy panelu:
– Krzysztof Kowalski – zwycięzca międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2018. Został doceniony za wdrożenie w swoim gospodarstwie rolnym wielu praktyk przyjaznych środowisku wodnemu i zrównoważonemu rolnictwu, które ograniczają zjawisko eutrofizacji wód.
– Sylwester Rećko – właściciel gospodarstwa rolnego położonego we wsi Kruklanki, pow. Giżycko obejmującego obszar ponad 300 ha użytków rolnych. Prowadzi chów trzody chlewnej w cyklu otwartym średniorocznie ponad 2500 sztuk. Wprowadził do technologii nawożenia częściowo zakwaszoną gnojowicę.
– Dr inż. Marek Sowiński – dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Grabowie.
– Mgr inż. Marek Krysztoforski – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
– Mgr inż. Leszek Ciemniak – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Termin: 1 lutego 2019r. godz. *wkrótce*
Miejsce: Hala F sala konferencyjna F1
Opis: Sektor rolno-żywnościowy Afryki ma ogromny potencjał rozwoju. Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej z krajami afrykańskimi może stanowić strategiczną decyzję o przełomowym znaczeniu dla rozwoju polskich firm z branży maszyn i części rolniczych jak również środków produkcji rolniczej (pasze, nawozy, materiał siewny). Nowoczesne systemy nawodnieniowe i technologie uprawy pozwoliły wielu krajom Afryki Subsaharyjskiej zagospodarować obszary pustynne pod uprawy. Z myślą o wystawcach i partnerach Centralnych Targów Rolniczych 2019 w dniu 1 lutego 2019 r. Ptak Warsaw Expo, wraz z Radą Inwestorów w Afryce, organizuje Konferencję i warsztaty poświęcone uwarunkowaniom współpracy biznesowej z tym regionem świata, na przykładzie Egiptu, Sudanu, Angoli i Senegalu. Specyfika rynków i potrzeb poszczególnych krajów zostanie przedstawiona podczas wystąpień przedstawicieli dyplomacji i administracji rządowej wybranych krajów Afryki. Praktyczne aspekty prowadzenia współpracy gospodarczej z tymi krajami omówią przedstawiciele firm polskich, którym udało się osiągnąć sukces na rynkach afrykańskich. Konferencji towarzyszyć będzie możliwość skorzystania z organizowanych dla wystawców spotkań biznesowych z przedstawicielami firm z Afryki działających w obszarze obsługi rolnictwa.

Termin: 2 lutego 2019r. godz. 11:00-17:00 Sprawdź harmonogram
Miejsce: Hala E sala konferencyjna E1
Opis: W programie m.in:
– Badania nad możliwością zastąpienia białka w żywieniu świń, białkiem pochodzenia krajowego. Prof. dr hab. Wojciech Kapelański, UTP w Bydgoszczy
– Poprawne żywienie świń metodą na zmniejszenie zachorowań świń na choroby biegunkowe. Dr Piotr Kołodziejczyk
– Programy hodowlane realizowane przez Polsus od 1.11.2018 r. Robert Kaźmierczak
– Ukierunkowania hodowli w planach Związku Polsus. Bartosz Czarniak
– prezentacja osiągnięć hodowcy Jacka Górskiego pt. Osiągnąłem sukces.
A także dyskusja nad przyszłością hodowli świń w Polsce.

Termin: 3 lutego 2019r. godz. 13.30 – 14.00
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: Pani Aleksandra Budka, Współwłaściciel Firmy Strusia Kraina & Mobax zaprezentuje perspektywy rozwoju branży hodowli strusi. Słuchacze będą mogli uzyskać informacje na temat dochodowości tego kierunku produkcji jako alternatywy dla tradycyjnych branż produkcji zwierzęcej, w szczególności w kontekście rozwijającego się w Polsce afrykańskiego pomoru świń.

Termin: 1 lutego 2019r. godz. 13:30 – 14:30
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: Tematyka dyskusji dotyczyć będzie możliwości rozwoju branży drobiarskiej poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. Poruszone zostaną kwestie sprostania wysokim standardom produkcji i dobrostanu. Zaprezentowane zostaną przykłady operacji związanych z branżą drobiarską realizowane w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020. Podczas dyskusji chcielibyśmy również zwrócić uwagę na rolę doradztwa rolniczego w zakresie transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a branżą drobiarską reprezentowaną przez rolników i przedsiębiorców.
moderator panelu:
dr hab Monika Michalczuk, SGGW w Warszawie
uczestnicy panelu:
– Ireneusz Drozdowski pracownik CDR w Brwinowie, broker innowacji, działanie “Współpraca” w ramach PROW 2014-2020
– Rafał Przybyła, doradca Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
– przedstawiciel firmy „ModernHatch” Sztuder & Wocka Sp. z o.o.
– przedstawiciel firmy Ferma Drobiu TRZY KOGUTY Sp. z o.o

Termin: 2 lutego 2019r, godz. 11:30 – 12:30
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: Dyskusja podczas panelu obejmować będzie zagadnienia dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przygotowania i zadawania paszy, automatyzacji dotyczącej pozyskiwania mleka ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych hal udojowych oraz robotów. Uczestnicy dyskusji panelowej odniosą się do zagadnień dotyczących kwestii zarządzania stadem w kontekście zdrowotności krów jakości pozyskiwanego mleka oraz rozrodu. Zaplanowano także dyskusję dotycząca roli doradztwa w transferze wiedzy z nauki do praktyki oraz możliwości tworzenia gróp operacyjnych w ramach działania „Współpraca”
Moderator panelu:
Dr hab. Piotr Wójcik – Kierownik Zakładu Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki PIB, absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie.
Autor i współautor ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych o tematyce hodowli zwierząt publikowanych w kraju i poza granicami.
Od wielu lat występuje w charakterze doradcy na konferencjach, seminariach i szkoleniach doradzając swoim słuchaczom w zakupie materiału hodowlanego, zwalczania chorób oraz wyboru sprzętu dla ferm mlecznych.
Uczestnicy panelu:
– Cezary Czaplicki – gospodarstwo rolne, Pokojewo, gm. Opinogóra Górna,
– Władysław Piorun – gospodarstwo rolne, Rawica, gm. Tczów
– Dariusz Pomykała – Centrum Doradztwa Rolniczego o/Radom
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
– Firma Pellon – Pan Józef Homanowski

Termin: 2 lutego 2019r., godz. 15:00 – 16:00
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: Technologiczne uwarunkowania uprawy konopi; Mechanizacja w produkcji konopi, proponowane rozwiązania; Udział w Programie Konopnym.
Moderator: Mariusz Tatka – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Prelegent: dr Przemysław Baraniecki – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli i Agrotechniki Konopi, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań,
Hodowla twórcza nowych odmian konopi o śladowej zawartości substancji halucynogennych oraz wysokiej wartości gospodarczej,
Hodowla zachowawcza zarejestrowanych odmian konopi w celu utrzymania wysokiej jednopienności i czystości,
Reprodukcja kwalifikowanego materiału siewnego,
Badanie w doświadczeniach porównawczych cech morfologicznych, rolniczych i użytkowych rodów perspektywicznych oraz odmian krajowych i zagranicznych,
Doświadczenia agrotechniczne w celu doskonalenia technologii uprawy konopi.
Damian Kupka – specjalista w technice i technologii zbioru konopi włóknistych, pracownik Zakładu Doświadczalnego.
Grzegorz Oleszak – specjalista hodowli i agrotechniki konopi włóknistych, pracownik Zakładu Doświadczalnego.
Stanisław Prusak – rolnik, producent konopi włóknistych z wieloletnim doświadczeniem.
Tomasz Jawor – rolnik, producent konopi włóknistych.

Termin: 1 lutego 2019r., godz. 12:00 – 15:00 Sprawdź harmonogram
Miejsce: scena główna Hala E
Opis: W czasie konferencji poruszone zostaną tematy: Pozycja konkurencyjna Polski i Ukrainy na rynku Unii Europejskiej, Aktualny stan i perspektywy rozwoju handlu warzywami między Ukrainą i krajami UE, Uwarunkowania inwestycyjne w ukraińskim sektorze rolno-spożywczym, Biogazownie – alternatywne źródło energii w gospodarstwach rolnych, Praktyczne aspekty wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą w sektorze rolno-spożywczym.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat uwarunkowań współpracy i budowania polskiego potencjału produkcyjnego w oparciu o ukraiński potencjał oraz do wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki rolnej obu krajów . Daje możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami z branży przemysłu rolno-spożywczego.
Swój udział w Konferencji potwierdzili przedstawiciele MRiRW, Ambasady Ukrainy w Polsce, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przedstawicieli organizacji wspierających polskich inwestorów w Ukrainie.

1 LUTEGO 2019 R.
12:00-15:00
Centrum Targowo-Konferencyjne
PTAK WARSAW EXPO
Aleja Katowicka 62, Nadarzyn
sala konferencyjna E2, hala E

PROGRAM

11-45 – Rejestracja gości

12:00-12:20 – Powitanie gości (Jacek Piechota, Prezes PUIG, Andrij Deszczycia, Nadzwyczajny i
Pełnomocny Ambasador Ukrainy w RP, Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)

12:20-12:40 – Potencjał produkcyjny i kierunki dalszego rozwoju sektora rolno-spożywczego Ukrainy;
Ambasada Ukrainy w RP*

12:40-13:00 – Aktualny stan i perspektywy rozwoju handlu warzywami między Ukrainą i krajami UE;
Tetiana Getman, Shuwar.info

13:00-13:20 – Pozycja konkurencyjna Polski i Ukrainy na rynku Unii Europejskiej; Ds. Dr ds. Andrzej
Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

13:20-13:40 – Polsko-ukraioska współpraca w sektorze rolnym i możliwości wyjścia na rynki
wschodnie; Adrian Branny, Dyrektor Generalny SCHNEIDER GROUP

13:40-14:00 – Uwarunkowania inwestycyjne w ukraioskim sektorze rolno-spożywczym; Andrij Popko,
Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych, podatkowych, Partner PLP Law Group

14:00-14:20 – Możliwości finansowania agrobiznesu w Polsce i w Ukrainie; Alior Bank S.A.*

14:20-14:50 – Biogazownie, alternatywne źródło energii w gospodarstwach rolnych; Marek Pituła*,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu

*szczegóły w trakcie potwierdzenia

1 LUTEGO 2019 R.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania te odbędą się z udziałem Jerzego Plewy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu będzie można usłyszeć bezpośrednio od wysokiej rangi przedstawiciela Komisji Europejskiej jak wygląda przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. W części dyskusyjnej uczestnicy mogą zadawać pytania oraz zgłosić ewentualne uwagi dotyczące WPR, które następnie będą przekazane decydentom w Komisji Europejskiej. Po wydarzeniu obędzie się dyskusja na temat szans i zagrożeń dla Polski w kontekście zmian we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej z udziałem:

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jerzy Plewa
Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ryszard Zarudzki
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski
Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. Walenty Poczta
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Wydarzenie będzie także emitowane na żywo na kanale YouTUBE Komisji Europejskiej w Polsce.

2 LUTEGO 2019 R.

Szkolenie to jest wydarzeniem towarzyszącym podczas Centralnych Targów Rolniczych. Control Union Poland jako wystawca i prelegent konferencji rolniczych będzie miało okazje przeprowadzić szkolenie dotyczące certyfikacji w programach rolniczych. Spotkanie to jest szczególnie istotne dla producentów upraw przeznaczonych na cele paliwowe, producentów roślinnych, producentów pasz oraz firm transportowych, magazynowych i handlowych.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Podczas seminarium przekazane zostaną informacje na temat certyfikacji w systemach GlobalGAP, GMP, REDcert, ISCC, KZRiNiG. Uczestnicy dowiedzą się:

jakie są kroki w ubieganiu się o certyfikat i ile to trwa,
kto i co może certyfikować,
co sprawdza audytor podczas audytu,
dlaczego warto się certyfikować.
Dla wszystkich zainteresowanych, po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z audytorami systemów rolniczych i zadania szczegółowych pytań. Każdy uczestnik szkolenia może liczyć na praktyczne porady przy kawie i ciastku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich uczestników Centralnych Targów Rolniczych 2019.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o szkoleniu udziela p. Karolina Karłowska (kkarlowska@controlunion.com). Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.