PPH "Ewa-Bis" Sp. z o.o.

ewa_logo.png

Firma Ewa-Bis została założona w 1987 roku w Warszawie. Założycielem firmy i Członkiem Zarządu jest Marek Marzec. Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu.
Ewa-Bis obecnie eksportuje owoce i warzywa do ok. 50 krajów na całym świecie, w tym do niemal całej Europy. Firma należy do 20 największych eksporterów w Polsce i współpracuje z ok. 60 grupami producenckimi i ok. 100 indywidualnymi rolnikami. Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport świeżych i mrożonych warzyw i owoców. W ofercie firmy znajdują się również soki NFC, koncentraty oraz produkty FMCG. Zapewniamy zarówno produkty konwencjonalne, jak i ekologiczne.
Ewa-Bis Group zatrudnia 200 osób, a w 2016 roku wypracowała 60 mln zł przychodów ze sprzedaży. Współpracujemy z sieciami handlowymi i dystrybucyjnymi, przetwórcami oraz hurtowniami. W związku z tym, że świetnie rozwijamy nasz handel zagraniczny, zostaliśmy uhonorowani tytułem Wybitny Eksporter Roku 2017.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Ewa-Bis company was founded in 1987 in Warsaw. Marek Marzec is the founder of the company and the Member of the Management Board. Ewa-Bis belongs to Ewa-Bis Group operating in several branches of business.
Ewa-Bis currently exports fruits and vegetables to about 50 countries around the world, including almost all of Europe. The company is one of the 20 largest exporters in Poland and cooperates with approx. 60 producer groups and approx. 100 individual farmers. The most important activity is the export of fresh and frozen vegetables and fruits. The company’s offer also includes NFC juices, concentrates and FMCG products. We provide both conventional and ecological products.
Ewa-Bis Group employs 200 people, and in 2016 generated PLN 60 million of sales revenues. We work with commercial and distribution networks, processors and wholesalers. Due to the fact that we are developing our foreign trade well, we were honored with the title of Outstanding Exporter of the Year 2017.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
F 51
Ulica i numer budynku
ul. Serwituty 25
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-233
Umów się z wystawcą