Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

logo.jpg

Top agrar Polska – profesjonalny, nowoczesny i sprawdzony na każdym polu miesięcznik dla rolników i hodowców. Magazyn wydawany jest z dodatkami: top świnie, top bydło oraz Agroszef. Pełna oferta: druk–online–event.
Tygodnik Poradnik Rolniczy–porady dotyczące ekonomii, uprawy roślin, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej. Aktualne informacje o cenach płodów rolnych i środkach produkcji, reportaże i materiały interwencyjne.
Elita Dobry Hodowca – nowy specjalistyczny dwumiesięcznik dla producentów mleka. Znajdują się w nim artykuły i informacje dotyczące zarządzania stadem, żywienia bydła, profilaktyki i leczenia krów, odchowu cieląt czy wyposażenia obór oraz wiele ciekawostek naukowych w praktycznym zastosowaniu.
Profi – profesjonalna technika rolnicza-najnowszy magazyn techniki rolniczej dla profesjonalistów. Tylko w nim znajdziesz: niezależne testy sprzętu, najnowsze traktory i maszyny, automatyzacja i cyfryzacja w rolnictwie, giganty maszynowe i tuning dla zakręconych techniką.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Top agrar Polska – a professional, objective and modern agriculture magazine with supplements: top świnie, top bydło and AgroSzef. The whole offer available in: print – online- event.
Profi – Professional agricultural technology
New agricultural engineering magazine for professionals. You can read about: independent machinery tests, the latest tractors and machines, automation and digitization in agriculture, machine giants and tuning for crazy technicians
Elita Dobry Hodowca – is a new bimonthly for milk producers. Articles and information on herd management, cattle nutrition, prevention and treatment of cow diseases, calf breeding or stall equipment as well as offers many practical application of scientific news.
Tygodnik Poradnik Rolniczy – we publish advice on issues related to economy, plant cultivation, livestock production and agricultural technics. We publishes current prices of agricultural products and production means, reportages and intervention materials.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
81
Ulica i numer budynku
ul. Metalowa 5
Miejscowość
Poznań
Kod pocztowy
60-118
Umów się z wystawcą