Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner spółka komandytowa

logo_mkk_partner-01.jpg

Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner spółka komandytowa (biura Kancelarii: Warszawa, Poznań, Berlin)
Wyróżnia nas działanie bez granic na obszarze Polski i Niemiec.
Kancelaria MKK obsługuje głównie Klientów działających na rynku polskim i niemieckim, kładąc przy tym nacisk na świadczenie pomocy prawnej rolnikom i hodowcom, a także firmom z branży produkcji i przetwórstwa spożywczego. Współpracujemy z podmiotami prowadzącymi działalność po obu stronach Odry, jak i z podmiotami planującymi ekspansje na nowe rynki. Kancelarię tworzą prawnicy posiadający uprawnienia uznawane zarówno w Polsce jak i w Niemczech oraz z doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych w obu tych krajach.. Świadczymy specjalistyczną pomoc prawną dla firm z branży rolniczej, hodowlanej i przetwórstwa spożywczego, w szczególności w zakresie prawa rolnego, nieruchomości, negocjacji umów oraz windykacji.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner Limited partnership (Offices in Warsaw, Poznań, Berlin)
We provide legal services both on the territory of Poland and Germany.
MKK law firm provides legal services mainly for clients operating on the Polish and German markets, with emphasis on providing legal assistance to farmers and breeders, as well as companies from the food production and processing industry. We cooperate with entities operating on both sides of the Oder River asc well as with entities planning to expand into new markets. The MKK law firm is composed of lawyers admitted both in Poland and Germany and with experience in providing services to business entities in both countries. We provide legal assistance for companies from the agricultural, livestock and food processing sectors, in particular in the field of agricultural law, real estate, contract negotiations and debt collection.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
F93
Ulica i numer budynku
Szamotulska 26
Miejscowość
Poznań
Kod pocztowy
60-366
Umów się z wystawcą