Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

znak Polski Cukier forma podst uproszczona.jpg

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce oraz ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Od 30 września 2003 roku KSC S.A. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi siedem Oddziałów produkujących cukier. Oddziały KSC S.A. to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Zlokalizowane na terenie pięciu województw przerabiają rocznie około 6 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 100 tysięcy hektarów i dostarczanych przez prawie 16 tysięcy plantatorów. W skład koncernu wchodzi również zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Established in August 2002 is currently the largest in Poland and eight largest sugar beet grower in Europe. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. share in Polish market is over 40%, and is one of the top hundred companies in Poland. Since 30 September 2003, KSC S.A. has been a uniform Polish consortium gathering together seven sugar manufacturing companies. KSC S.A. subsidiaries are companies with extensive experience on the market. Located around five provinces, the companies process over 6 million tonnes sugar beet grown on over 100 thousand hectares and supplied by over 16 thousand growers.

The group also includes a fruit and vegetables processing plant, “Polskie Przetwory”, with its registered office in Włocławek. The main line of business of Krajowa Spółka Cukrowa S.A. is production and sales of sugar, sales of side-products of its production process, and fruit and vegetable processing.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
E3a
Ulica i numer budynku
Kraszewskiego 40
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Umów się z wystawcą