Krajowa Rada Izb Rolniczych

LOGO_OBROBIONE.JPG
LOGO_OBROBIONE.JPG
KRIR.GIF

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r.).
Członkami samorządu rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są wojewódzkie izby rolnicze posiadające osobowość prawną. W każdym z 16 województw działa jedna izba rolnicza. W skład Krajowej Rady Izb Rolniczych wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie z każdej izby.
Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
22
Ulica i numer budynku
Żurawia 24 lok. 15
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
00-515
Umów się z wystawcą