Instytut Przemysłu Organicznego / Institute of Industrial Organic Chemistry

logo IPO.png

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) prowadzi działalność badawczą w obszarze, chemii, farmacji, weterynarii i rolnictwa. Opracowujemy i wdrażamy technologie substancji czynnych, formy użytkowe środków ochrony roślin oraz wykonujemy badania przedrejestracyjne produktów chemicznych w zakresie skuteczności biologicznej produktów biobójczych, analityki, fizykochemii, toksykologii i ekotoksykologii. Produkujemy dyspensery feromonowe do monitorowania obecności i odłowu szkodników. Badania wykonujemy w akredytowanych laboratoriach badawczych, zgodnie z ISO 17025 oraz zasadami DPL.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Institute of Industrial Organic Chemistry conducts research activity in the scope of: chemistry, pharmacy, veterinary and agriculture. We develop and implement technologies of active substances and plant protection products. We also perform testing of chemical products in fields of: biocides efficacy, analytical chemistry, physicochemical properties, toxicology and ecotoxicology. The Institute is a producer of pheromone dispensers for pest monitoring and trapping. Tests are conducted in laboratories working according to ISO 17025 standards and GLP rules.

Hala / hall
F
Ulica i numer budynku
Annopol 6
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
03-623
Umów się z wystawcą