Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

IOR.jpg

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut prowadzi działalność naukową, wdrożeniową i upowszechnieniową w zakresie ochrony roślin uprawnych w Polsce. W Instytucie realizowane są prace naukowo-badawcze dotyczące m.in.: biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, doskonalenia naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, opracowywania systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów, strategii przeciwdziałania uodpornianiu się agrofagów na środki ochrony roślin, badania pozostałości i jakości środków ochrony roślin oraz wykorzystania technik biologii molekularnej w ochronie roślin. Instytut prowadzi również działalność usługowo-komercyjną (badania skuteczności środków ochrony roślin, ekspertyzy) i wydawniczą, organizuje studia podyplomowe i konferencje, a także oferuje usługi hotelowe.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
E8
Ulica i numer budynku
Władysława Węgorka 20
Miejscowość
Poznań
Kod pocztowy
60-318
Umów się z wystawcą