Gazeta Sołecka

logogazeta01.jpg

Gazeta Sołecka

ul. Puławska 3/2

02-515 Warszawa

tel. 22 404 66 44

e-mail: solecka@gazetasolecka.pl

http://http://www.gazetasolecka.pl

Dział reklamy:

tel. 797 901 123

tel/fax. 22 404 88 55

e-mail: reklama@gazetasolecka.pl

Dział reklamy i prenumeraty:

tel. 797 901 118

tel/fax. 63 243-84-61

e-mail: ryszard.bilski@gazetasolecka.pl

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 26 lat na rynku. Co miesiąc dociera do 40 tys. osób w kraju: sołtysów, radnych, wójtów, burmistrzów oraz gmin, administracji regionalnej i urzędów centralnych a także do innych mieszkańców małych miast i wsi. Prenumeruje nas prawie 11 tysiąca rolników z całego kraju.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Nationwide, high-volume monthly, more than 2 years on the market. Every month, reaches to 40 thousand people in the country: village mayors, councilors, mayors and municipal, regional and central offices as well as other residents of small towns and villages. Subscribe to our 11.000 farmers from all over the country.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
F52
Ulica i numer budynku
Puławska 3/2
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-515
Umów się z wystawcą