Agromix Mgr inż. Roman Szewczyk

agromix Logo.png

Jesteśmy firmą produkcyjną oferującą swoje produkty dla przemysłu rolniczego od 1992 roku, m.in. specjalistyczne adiuwanty do środków ochrony roślin: ATPOLAN 80EC, ATPOLAN 80EC BIO – do herbicydów, AS 500SL– do glifosatu, LEWAR ph – FUNGI – do fungicydów, ATPOLAN SOIL MAXX – do agrochemikaliów doglebowych, ENTO MAXX pH- – do insektycydów.
Nawozy (płynna SALETRA WAPNIOWA Agromix, PATRON – ukorzeniacz) oraz środki myjące (CLEAN MAX – czysty opryskiwacz, WIĘCEJ ŚWIATŁA – do mycia szklarni).
NOWOŚCI: ZERO PIANY – odpieniacz do agrochemikaliów, ANTY-DRYFT MAXX – adiuwant ograniczający znoszenie kropli cieczy opryskowych, PROHYDRO MAXX – stabilizator wilgotności gleby.
Świadczymy także usługi konfekcji środków ochrony roślin oraz nawozów dla przemysłu rolniczego, dla naszych klientów możemy zapakować produkty płynne od 10 ml do 1000 l oraz sypkie od 250 g do 10 kg.
ZAPRASZAMY

Opis firmy po angielsku / Company data in english

We are a production company offering its products for the agricultural industry since 1992, including specialized adjuvants for plant protection products: ATPOLAN 80EC , ATPOLAN 80EC BIO – for herbicides, AS 500SL- for glyphosate, LEWAR ph – FUNGI – for fungicides, ATPOLAN SOIL MAXX – for agrochemicals used in soil, ENTO MAXX pH- – for insecticides.
Fertilizers (liquid CALCIUM NITRATE Agromix, PATRON GOLD- rooting agent) and cleaning agents (CLEAN MAX – clean sprayer, MORE LIGHT – for cleaning the greenhouse)
NEWS: ZERO PIANY – antifoam for agrochemicals, ANTY-DRYFT MAXX – an adjuvant limiting the drift of drops of spray liquid, PROHYDRO MAXX – soil moisture stabilizer.
We provide confection of plant protection products and fertilizers for the agricultural industry, for our clients we can pack liquid products from 10 ml to 1000 l and loose from 250 g to 10 kg.
WE INVITE YOU

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
F36
Ulica i numer budynku
Mokra 7
Miejscowość
Niepołomice
Kod pocztowy
32-005
Umów się z wystawcą