AGRO Ubezpieczenia

AgroPion.png

AGRO Ubezpieczenia to polska marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dedykowana w 100% dla rolników.

Kompleksowa oferta umożliwia m.in. ochronę w zakresie:
– dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich,
– obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
– odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
– ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
– ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO-CASCO,
– OC w życiu prywatnym,
– ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
– ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenia dostępne są w placówkach Poczty Polskiej.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
F05/07
Ulica i numer budynku
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-685
Umów się z wystawcą