TEHNOS d.o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description
TEHNOS dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów CEA gwarantuje konstrukcje najwyższej jakości. Płynność pracy Kosiarki TEHNOS jest dzięki zastosowaniu opatentowanej i nagrodzonej technologii Low Vib dla układu bijaków na wirniku o śr. 168 i 219 mm, która znacznie ogranicza naprężenia zginające oraz odkształcenia wirnika – w praktyce oznacza to cichą pracę kosiarki i dłuższą żywotność urządzenia.

TEHNOS through the use of modern CEA systems guarantees the highest quality constructions. Smooth operation of the TEHNOS mower is due to the use of the patented and awarded Low Vib technology for beaters on a rotor with a diameter of 168 and 219 mm, which significantly reduces bending stress and rotor deformation, in practice this means quiet operation of the mower and longer life of the device.