Stalco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Polska firma działająca na rynku od 1999 roku. Stalco skupia się przede wszystkim na budowaniu wieloletnich i trwałych relacji z Klientami. Od trzech sezonów w ramach ośmiu grup produktowych sprzedaje narzędzia ogrodowe dedykowane dla profesjonalistów i odbiorców indywidualnych. Asortyment narzędzi łączy zarówno tradycyjne wzornictwo, jak i nowoczesne rozwiązania.

A Polish company operating on the market since 1999. Stalco focuses primarily on building long-term and lasting relationships with Clients. For three seasons, within eight product groups, it has been selling Garden Tools dedicated to professionals and individual Customers. The range of tools combines both traditional design and modern solutions.