Proteon Pharmaceuticals S.A

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

PROTEON wykorzystuje precyzyjną biologię do ochrony mikrobiomów, aby poprawić zdrowie zwierząt i ludzi, zwiększając zrównoważenie środowiskowe i eliminując niepotrzebne stosowanie antybiotyków. Nasz pierwszy produkt, BAFASAL®,to dodatek paszowy, który zapobiega i eliminuje salmonellę w produkcji drobiu. Nasz produkt akwakultury, BAFADOR® to dodatek paszowy, który zapobiega infekcjom w akwakulturze

PROTEON uses precision biology for microbiome protection to improve animal and human health, increasing environmental sustainability and eliminating the unnecessary use of antibiotics.Our first product, BAFASAL® , is a feed additive that prevents and eliminates salmonella on the poultry farm. Our first aquaculture product, BAFADOR® , a feed additive prevents and eliminates opportunistic infections