ProGea SKY

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

ProGea Sky to dystrybutor Bezzałogowych Statków Powietrznych produkcji firmy Quantum-Systems GmbH typu VTOL, które dzięki nadzwyczajnie długiemu czasu lotu (ponad 90min) a także możliwości zainstalowania dwóch kamer – RGB i wielospektralnej (MicaSense RedEdge-M) stworzone są z myślą o nowoczesnym rolnictwie. Wielospektralna kamera pozwala na generowanie wielu indeksów roślinności (m.in. NDVI).

ProGea Sky is a reseller of Unmanned Aerial Vehicles, VTOL type, manufactured by Quantum-Systems GmbH, which thanks to the extremely long flight time (over 90min) and the possibility of installing two cameras – RGB and multi-spectral (MicaSense RedEdge-M) are created for modern agriculture. The multi-spectral camera allows for generating many vegetation indexes (for example NDVI).