Prima-Tech S.C.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Sprzedaż i serwis małych i średnich maszyn rolniczych: pras ślimakowych do tłoczenia oleju, filtrów, peleciarek, młynów bijakowych, podajników ślimakowych. Posiadamy szeroką gamę produktów o wydajnościach od 20 kg/h do 830 kg/h. W tym roku prezentujemy nowość wywrotkę elektryczną E-MIL KIPRO idealną do przewożenia sadzonek, owoców, zboża, narzędzi, małych zwierząt, prac porządkowych.

The distribution and service of small and medium-sized agricultural machineries: screw presses for oil pressing, filters, pellet presses, flail mills, screw feeders. We have a wide range of products with capacities from 20 kg/hr up to 830 kg/hr. This year we have pleasure to present E-MIL KIPRO – the electric tipper perfect for transporting seedlings, fruit, grains, tools, small animals, cleaning.