Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Top agrar Polska profesjonalny, nowoczesny i sprawdzony na każdym polu miesięcznik dla rolników i hodowców.
Tygodnik Poradnik Rolniczy – Zawsze po stronie rolnika! Publikujemy aktualne informacje z rolnictwa.
Profi profesjonalna technika rolnicza dwumiesięcznik dla zakręconych techniką, gigantami maszynowymi oraz tuningami.
Elita Dobry Hodowca nowy dwumiesięcznik dla producentów mleka.

Top agrar Polska professional, modern and field-proven monthly for farmers and breeders.
Tygodnik Poradnik Rolniczy we publish advice on issues related to economy, plant cultivation, livestock production and agricultural technics.
Profi professional agricultural technology bimonthly for the technology twists, machine giants and tunings. Elita Dobry Hodowca is a new bimonthly for milk producers.