PKN ORLEN S.A.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. PKN ORLEN S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową PKN ORLEN S.A. jest jedną z największych firm rafineryjno-petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

PKN ORLEN is a leading-edge player on the fuels and energy markets, and the largest company in Central and Eastern Europe, listed in prestigious global rankings such as Fortune Global 500, Platts TOP250 and Thompson Reuters TOP100. PKN ORLEN together with the ORLEN Group companies are one of the largest refining and petrochemical producers in Central and Eastern Europe.