O/R KRUS Warszawa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Udzielamy wszechstronnej informacji na temat: świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, działalności prewencyjnej w zakresie wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych w rolnictwie, rehabilitacji leczniczej.

We provide comprehensive information on: the provision of services in the field of social insurance for farmers, preventive activity in the field of accidents at agricultural work and occupational diseases in agriculture, therapeutic rehabilitation.