MST Międzynarodowa Spedycja Towarowa Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Firma wspiera działalność rolnictwa w uprawach gleby, regeneracji gruntów i zwiększenia wydajności upraw.

The company supports agriculture in soil cultivation, land regeneration and increased crop efficiency.