MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzyskać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polityki wsparcia rolnictwa, polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development you can get information about: Programme of Rural Development for 2014-2020, agriculture support policy, Polish regional and traditional products, organic farming, national food quality systems, Try Fine Food Programme and agri-food markets organized in Poland and abroad.