Firma Milowent S.C. Paweł Miśta Michał Hybiorz

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Firma MILOWENT S.C. specjalizuje się w produkcji urządzeń wentylacyjnych – kanałowych wentylatorów osiowych w zakresie średnic od 280 mm do 2000 mm.
Oferta skierowana jest do wymagających klientów z praktycznie wszystkich gałęzi produkcji oraz przemysłu.
Nasze wentylatory znajdą zastosowanie m.in. w:
suszarniach, magazynach, halach produkcyjnych, przechowalniach owoców i warzyw.

The MILOWENT S.C. company specializes in the production of ventilation devices – axial fans in the diameter range from 280 mm to 2000 mm.
The offer is addressed to demanding clients from virtually all branches of production and industry.
Our fans can be used, among others in:
• wood-drying kilns
• warehouses
• production halls
• fruit and vegetable stores