ELEWARR Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

ELEWARR Sp. z o.o. w Oddziałach posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe na terenie całej Polski. Magazyny Spółki są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. ELEWARR Sp. z o.o. jest udziałowcem Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest: produkcja mąk, skup, przetwórstwo, przechowywanie, oraz obrót zbożem.