Dariannatur Vertrieb GmbH

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Firma Dariannatur GmbH jest producentem nawozów naturalnych. Istnieje od 2001 roku na rynkach azjatyckich. od 2018 roku również na rynku europejskim pod nazwa Dariannatur-Vertrieb GmbH zajmujemy się produkcja użyźniania gleby nawozami naturalnymi dla rolnictwa.
Nasza mocna strona jest produkcja siarczanu wapnia S+Ca oraz Superfosfatu P2O5.Produkujemy również superfosfat z Thiobactillus.

Dariannatur GmbH is a manufacturer of natural fertilizers.Has been operating on Asian markets since 2001.
Since 2018 the Dariannatur GmbH has been present on the European market under the name Dariannatur Vertrieb GmbH.
We are engaged in the production of soil fertilization with natural fertilizers for agriculture.
Our strength is the production of calcium sulphate and Superphosphate P205