Agrosmart.pro – systemy telemetryczne

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Producent profesjonalnego systemu telemetryczno-logistycznego, który charakteryzuje się specyficznymi dla rolnictwa raportami, pozwala oszczędzać paliwo, AdBlue oraz zarządzać polami, maszynami i pracownikami. System AgroSmart umożliwia generowanie raportów tankowań, raportów dziennego zużycia paliwa, zużycia paliwa na dane pole czy na dojazd do pola. Rejestruje także postoje i historię tras.

The producer of a professional telemetry and logistics system, which is characterized by reports specific to agriculture, allows you to save fuel, AdBlue and manage fields, machines and employees. The AgroSmart system allows you to generate refueling reports, daily fuel consumption reports, fuel consumption for a given field or access to a field. It also records stops and route history.