AGRO Ubezpieczenia (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

AGRO Ubezpieczenia to polska marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dedykowana w 100% dla rolników.
Kompleksowa oferta umożliwia m.in. ochronę w zakresie: dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, OC gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco. Ubezpieczenia dostępne są w placówkach Poczty Polskiej.

AGRO Ubezpieczenia is a Polish brand owned by Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych and dedicated to the farmers.
A complex offer allows for protection with regard to: subsidised insurance for agricultural fields, mandatory insurance of farm buildings, third-party liability for farm, agricultural equipment Agrocasco insurance. The insurance is available in post offices of Poczta Polska.