Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. Jest także jedyną instytucją w Polsce, która rozdysponowuje krajowe i europejskie środki na rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, obszarów wiejskich oraz rybactwa. Obsługuje ponad 1,3 mln rolników.

The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture is the largest agricultural agency in the European Union. It is also the only institution in Poland that distributes state and EU funds for the development of agriculture, agri-food processing, rural areas and fishing. It serves over 1.3 million farmers.