Strefy

Strefy 2017-04-24T16:08:13+00:00

Salon Techniki Rolniczej

Targi będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej min.: ciągniki, kombajny, pługi, siewniki, rozsiewacze nawozu, opryskiwacze polowe i sadownicze, maszyny komunalne, rozdrabniacze, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, owijarki bel, sieczkarnie i prasy, wyposażenie obór, chlewni.

Salon Środków do Produkcji Rolnej

W ramach ekspozycji prezentowane będą środki do produkcji rolniczej m. in.: nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe oraz kwalifikowany materiał siewny.

Targi Dobrej Żywności

We współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami producentów rolnych oraz indywidualnymi przedsiębiorcami zorganizowana zostanie Sekcja promocji kluczowych polskich branż rolno-spożywczych, w tym sektor: mleczarski, owoców i warzyw oraz pieczarek, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, baraniny i jagnięciny oraz pozostałych produktów spożywczych.

Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO

W celu zapewnienia naszym odwiedzającym i wystawcą przeglądu i możliwości porównania usług specjalistycznych zaprezentujemy szeroką gamę usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, a także specjalistyczne instrumenty finansowania działalności i inwestycji w tym min.: oferty współpracy z sektorem administracji państwowej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działalność związaną z rozwojem produkcji rolnej, działalności przetwórczej i handlowej, w tym eksportowej, przekrój instrumentów i oferty instytucji finansujących agrobiznes, porównanie warunków współpracy firm specjalizujących się w logistyce produktów rolno-spożywczych oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa.

Innowacje dla Rolnictwa

Innowacyjne produkty i rozwiązania do zastosowania w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz zarządzaniu i planowaniu produkcji zaprezentują  jednostki naukowo-badawcze, indywidualni wynalazcy, inkubatory przedsiębiorczości, start-upy, producenci oraz klastry i konsorcja innowacyjności.

Ekspozycja ras zwierząt gospodarskich

Prezentacja przez polskich hodowców zwierząt gospodarskich, w tym polskich ras zachowawczych

Newsletter Ptak Warsaw Expo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych.

FreshMail.pl