Wasat Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Prezentujemy serwis internetowy FertiSat.com umożliwiający monitoring pól oraz generowanie map aplikacyjnych do zmiennego przestrzennie stosowania nawozów azotowych. Nasze mapy powstają na podstawie aktualnych zobrazowań satelitarnych, a ich formaty są zgodne z kontrolerami maszyn rolniczych. Intuicyjny serwis pozwala na analizowanie warunków panujących na polu przy pomocy komputera, czy tabletu.

We present a web-based service FertiSat.com that allows monitoring of fields and generation of nitrogen variable rate application maps. Our maps are based on the most recent satellite imagery and their formats are compatible with the majority of agricultural machinery controllers. The intuitive and easy-to-order service allows farmers to analyze field conditions using computers or mobile devices.