Usarya Polska Sp.zo.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Spółka Usarya Polska jest początkującym startup’em, który powstał w 2017r. Firma prowadzi działalność związaną z opracowywaniem koncepcji, ochroną własności intelektualnej i produkcją specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa. Pomimo swojej krótkiej historii, Usarya Polska posiada na swoim koncie liczne patenty oraz nagrody. Obecnie flagowym produktem Spółki jest m

The Usarya Polska company is a startup that was founded in 2017. The company conducts activities related to the concept development and protection of the intellectual property as well as the production of specialized machinery and equipment for agriculture, forestry and horticulture. Despite its short history, Usarya Polska has numerous patents and awards. Currently, the company flagship product i