Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to agenda rządowa, której zadaniem jest wspieranie innowacyjności w rolnictwie, stabilizacja rynków rolnych, promocja polskiej żywności, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi oraz nadzór właścicielski nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

National Support Centre for Agriculture pursues state policy in the area of implementation of innovations in agriculture, stabilisation of agricultural markets, promotion of Polish agri-food products, management of the agricultural property of the State Treasury and ownership supervision over the 40 plant and animal breeding companies of special importance for the national economy.