Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Instytut Zootechniki PIB to jedna z największych instytucji badawczo-rozwojowych sektora rolniczego w Polsce prowadząca badania nad wszystkimi gatunkami zwierząt gospodarskich. Obszary badań: Biologia molekularna zwierząt, Biotechnologia rozrodu i kriokonserwacji, Systemy produkcyjne i środowisko, Hodowla: bydła, świń, drobiu, owiec i kóz, futerkowych, koni, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.