Centrum Doradztwa Rolniczego

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.
Na targach przedstawimy cztery panele tematyczne, po których zapraszamy na nasze stoisko do dalszych dyskusji.

The goal ouer of the implemented activites is to improve the knowledge and skills of the advisory staff as well as to raise and harmonize the standards of services provided by advisors to farmers.
At the fair, we will present four thematic panels, after which we invite you to our stand for further discussions.