Biopharmacotech Sp. z o.o. Spółka komandytowa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. Produkty wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy Biopharmacotech biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L-alfa uzyskuje się w procesie hydrolizy enzymatycznej.
Przebadane w polskich warunkach klimatycznych.

Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant growth biostimulators. The products are manufactured by using of advanced technology. Biologically active free amino acids
L-alfa included in biostimulators of Biopharmacotech are obtained in the process of enzymatic hydrolysis.
Products were tested under Polish climatic conditions.