BACTrem sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

Opierając się na pożytecznych bakteriach stworzyliśmy i opatentowaliśmy preparaty dla działkowców, ogrodników i rolników, które pozwalają zapobiegać skutkom suszy i zwiększyć właściwości sorpcyjne gleby. Stosowanie preparatów pozwala też na użyźnienie gleby, zwiększenie jej produktywności, oczyszczenie z substancji niebezpiecznych oraz ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów mineralnych.

Based on beneficial bacteria, we have created and patented preparations for plots cultivation, gardeners and farmers, which allow to prevent the effects of drought, increase the sorption properties of soil and their productivity. The use of preparations also makes it possible to fertilize the soil, clean it of hazardous substances and limit the use of pesticides and mineral fertilizers in crops.