AKCENTA CZ a.s.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy/Exhibitor description

AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm. Specjalizujemy się w wymianie walut, płatnościach zagranicznych i transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Dzięki wykorzystywaniu usług AKCENTY w zakresie obsługi transakcji walutowych i płatności zagranicznych możliwe jest wygenerowanie znacznych oszczędności, bez konieczności przenoszenia rachunku bankowego.

AKCENTA focuses on currency exchange, international payments, and hedging transactions for clients from a wide range of companies and institutions. The maximum efficiency with which AKCENTA provides services to its clients allows AKCENTA to offer better exchange rates and significant savings when making international payments.