Ekspozycja – Innowacje dla rolnictwa

Ekspozycja – Innowacje dla rolnictwa 2017-07-18T09:50:55+00:00

W trakcie Centralnych Targów Rolniczych 2017 organizowana będzie ekspozycja „Innowacje dla rolnictwa”.
Celem ekspozycji jest umożliwienie rolnikom i producentom zapoznania się z innowacyjnymi technikami i technologiami dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz ich kierunkami rozwoju. Organizatorami ekspozycji są: Ptak Warsaw Expo oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
O miejsce ekspozycyjne mogą się ubiegać podmioty i instytucja które chcą zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego.:

  • Jednostki naukowo-badawcze pracujące na rzecz rolnictwa, w tym:
  • instytuty resortowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wyższe uczelnie
  • Ośrodki doradztwa rolniczego
  • Akademickie centra transferu technologii
  • Spółki spin-off i spin-out uczelni wyższych
  • Klastry przemysłowe prowadzące działalność innowacyjną.
  • Osoby fizyczne będące indywidualnymi wynalazcami
  • Firmy zainteresowane prezentacją innowacyjnych rozwiązań, które wykupiły stanowisko wystawiennicze poza Ekspozycją
  • producenci i importerzy prezentujący premiery produktowe lub usługowe na polskim rynku.

Wystawca może prezentować na ekspozycji jedynie konkretne rozwiązanie innowacyjne – jedną, wybraną przez niego innowację bądź rozwiązanie innowacyjne będące np.: modelem maszyny lub jej elementem, nową technologią, innowacyjnym środkiem produkcji, programem komputerowym, usługą/programem wspierającym proces produkcji, zarządzania nią. Szczególnie promowane w ramach ekspozycji będą rozwiązania wpływające na ochronę środowiska przyrodniczego. Informacje o działalności firmy w postaci ulotek, zdjęć, folderów mogą stanowić elementy uzupełniające ekspozycji, zaś zakres działalności jednostki lub podmiotu może stanowić jedynie tło ekspozycji.

Formularz zgłoszeniowy

Wystawcy otrzymają powierzchnię wystawienniczą bezpłatnie pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem w CTR 2017, co jest jednoznaczne w uzyskaniem statusu Wystawcy z wszelkimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z udziału w Targach (Zgłoszenie udziału na standardowym formularzu organizatora targów). Zgłoszenia na ekspozycję będą kwalifikowane na ekspozycję przez ekspertów stanowiących komitet naukowo-organizacyjny ekspozycji.
Więcej szczegółów dotyczących ekspozycji i warunków uczestnictwa w regulaminie (załącznik)

Regulamin ekspozycji

Osoby zainteresowane ekspozycją proszone są o kontakt z Panią Anną Pieniążek: a.pieniazek@warsawexpo.eu tel. tel. +48 504 823 598

Newsletter Ptak Warsaw Expo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych.

FreshMail.pl